BESLUIT van 25 januari 1965, Stb. 1965, 33, houdende vaststelling van enige termijnen als bedoeld in de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen.¹ Inwerkingtreding: 1 maart 1965.

1. Redactie: Ingevolge artikel 2.7, onderdeel D, van de Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen (Stb. 2010, 343) is onderhavig rijksbesluit met ingang van 10 oktober 2010 voorzien van een citeertitel, luidende: Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ingevolge artikel I, onderdeel  C, van het Aanpassingsrijksbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (Stb. 2016, 294) is het Besluit termijnen Rijkswet cassatierechtspraak voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba met ingang van 1 maart 2017 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit termijnen Rijkswet rechtsmacht Hoge Raad voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 november 1964, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 421/664;
     Gelet op de artikelen 5, eerste en derde lid, en 11, eerste lid, van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen;
     De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 9 december 1964, nr. 34);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 18 januari 1965, nr. 21/665;
     De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).