BESLUIT van 13 maart 2000, Stb. 2000, 167, houdende vaststelling van de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland en tot inwerkingtreding van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone (Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone). Inwerkingtreding: 28 april 2000.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 25 oktober 1999, nr. DJZ/BR/1922-99, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone;
     De Raad van State gehoord (advies van 21 december 1999, nr. W02.99.0535/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 2 maart 2000 nr. DJZ/BR/0278-00, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).