[Regeling van 12 december 2003, Stcrt. 2003, 245. Inwerkingtreding: 1 januari 2004]

 

REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2003, nr. DJZ/BR-1003/2003, tot vaststelling van de tarieven voor consulaire dienstverlening (Regeling op de consulaire tarieven)

     De Minister van Buitenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 1, tweede en derde lid, en artikel 4, tweede lid, van het Rijksbesluit op de consulaire tarieven, alsmede op artikel 3 van de Rijkswet op de consulaire tarieven;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).