BESLUIT van 23 oktober 1985, Stb. 1985, 559, houdende uitvoering van artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen.¹ Inwerkingtreding: 1 december 1985.

1. Redactie: ingevolge artikel I, onderdeel C, van het Besluit van 17 oktober 2013, Stb. 2013, 436, is het onderhavige uitvoeringsbesluit met ingang van 1 januari 2014 voorzien van een citeertitel, luidende: Besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-236968;
     Gelet op artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen (Stb. 1985, 130);
     De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 oktober 1985, nr. W02.85.0490/19.5.41);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 10 oktober 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-256200;
     De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).