[Regeling van 28 april 2006, Stcrt. 2006, 100. Inwerkingtreding: 25 mei 2006]

 

28 april 2006/nr. HDJZ/I&O/2006-606
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 5, tweede en vierde lid, 6, eerste en tweede lid, 7, 8, tweede lid, 9, 10 en 12 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, artikel 2, zesde lid, van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels, de artikelen 120 en 120a van de Woningwet en artikel 14 van de Wegenverkeerswet 1994;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).