Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

WET  SPECIAAL  HOF  VOOR  SIERRA  LEONE

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 5 juli 2006, houdende bepalingen verband houdende met de detentie en berechting in Nederland, in overeenstemming met Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 16 juni 2006, van Charles Taylor door het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Wet Speciaal Hof voor Sierra Leone)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enige wettelijke voorzieningen te treffen voor de detentie en berechting in Nederland van Charles Taylor door het Speciaal Hof voor Sierra Leone, mede in verband met Resolutie 1688 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 16 juni 2006, handelende krachtens Hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties (Trb. 2006, 130), alsmede de op 19 juni 2006 te ís-Gravenhage/Freetown tot stand gekomen Zetelovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Speciaal Hof voor Sierra Leone (Trb. 2006, 131);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:

a. Speciaal Hof voor Sierra Leone: het Speciaal Hof voor Sierra Leone, opgericht bij de op 16 januari 2002 te Freetown tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Verenigde Naties en de Regering van Sierra Leone inzake de oprichting van een Speciaal Hof voor Sierra Leone;

b. doorvoer: het begeleid vervoer over Nederlands grondgebied van personen, afkomstig van het Speciaal Hof voor Sierra Leone in Sierra Leone of van een vreemde staat en met als bestemming het Speciaal Hof voor Sierra Leone in Nederland, dan wel afkomstig van het Speciaal Hof voor Sierra Leone in Nederland en met als bestemming het Speciaal Hof voor Sierra Leone in Sierra Leone of een vreemde staat;

c. de verdachte: de verdachte

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x