BESLUIT van 21 september 2006, Stb. 2006, 431, houdende aanwijzing van werkzaamheden als zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg en uitzondering van vormen van zorg van die wet of een deel daarvan (Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg). Inwerkingtreding: 1 oktober 2006 (Stb. 2006, 432).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2006, kenmerk MC/MO-2686388;
     Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 juni 2006, nr. W13.06.0169/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 september 2006, kenmerk MC/MO-2714571;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).