BESLUIT van 4 mei 2006, Stb. 2006, 243, houdende nadere regels omtrent het ruilplan en de lijst der geldelijke regelingen (Besluit herverkaveling reconstructie concentratiegebieden). Inwerkingtreding: 16 juni 2006 (Stb. 2006, 268).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17november 2005, nr. TRCJZ/2005/3429, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 74 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;
     De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 2006, nr. W11.05.0527/V);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 april 2006, nr. TRCJZ/2006/998, Directie Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).