BESLUIT van 8 september 2010, Stb. 2010, 690, houdende regels ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten met betrekking tot de bekwaamheid en betrouwbaarheid van opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten (Besluit bekwaamheid en betrouwbaarheid opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten 2010). Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 551).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 20 mei 2010, nummer 5651122/10/6;
     Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 2010, nr. W03.10.0193/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 30 augustus 2010, nummer 5666098/10/6;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).