[Regeling van 25 juni 2007, Stcrt. 2007, 123. Inwerkingtreding: 1 juli 2007 (Stb. 2007, 227)]

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 juni 2007, nr. GMT/MVG 2780607, houdende uitvoering van bepalingen van de Geneesmiddelenwet (Regeling Geneesmiddelenwet)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op de artikelen 1, derde lid, onderdeel b, 10, 19, derde lid, 27, eerste lid, 28, zesde lid, 29, 36, eerste lid, 40, derde lid, onderdeel c en e, 42, tweede en vierde lid, 44, derde lid, 51, vierde lid, 54, vierde lid, 58, vijfde lid, 61, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, en 66, tweede lid, en 103, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet en artikel 6, tweede lid, van het Besluit Geneesmiddelenwet;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).