[Regeling van 16 januari 2008, Stcrt. 2008, 21. Inwerkingtreding: 1 februari 2008]

 

REGELING van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2008, nr. WJZ/2008/2011 (1603), houdende vaststelling van de lijst van gereglementeerde beroepen, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties (Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen)

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).