BESLUIT van 18 juni 2008, Stb. 2008, 240, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008 (Handelsregisterbesluit 2008). Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (Stb. 2008, 242).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 februari 2008, nr. WJZ/8012689;
     Gelet op de artikelen 6, derde lid, 8, onderdeel b, 17, eerste lid, 18, achtste lid, 19, eerste lid, 20, vierde lid, 23, 24, derde lid, 24, 25, vierde lid, onderdeel c, 38, tweede lid, en 39 van de Handelsregisterwet 2007;
     De Raad van State gehoord (advies van 14 maart 2008, nr. W10.02.0067/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 juni 2008 WJZ8066664;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).