[Regeling van 30 juni 2008, Stcrt. 2008, 123. Inwerkingtreding: 1 juli 2008]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 juni 2008, nr. WJZ 8073559, betreffende de vaststelling van enkele gegevens betreffende het handelsregister (Handelsregisterregeling)

     De Staatssecretaris van Economische Zaken;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 34, eerste lid, en 58 van Handelsregisterwet 2007;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).