[Regeling van 26 mei 2008, Stcrt. 2008, 105. Inwerkingtreding: 1 juni 2008 (Stb. 2008, 186)]

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 mei 2008, nr. MEVA/ICT-2838255, houdende regels omtrent het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 10 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de artikelen 44 en 52, zevende lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 86, 87, zesde lid, 88, vierde lid, en 89, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet en de artikelen 3, 6, vierde lid, 19, 20, 21, 22, vijfde lid, 23, 24 en 30 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).