[Regeling van 9 december 2011, Stcrt. 2011, 23224. Inwerkingtreding: 30 december 2011 (Stb. 2011, 666)]

 

REGELING van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/161600, houdende vaststelling van algemene regels ter bescherming van nationale ruimtelijke belangen (Regeling algemene regels ruimtelijke ordening)

     De Minister van Infrastructuur en Milieu;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
     Gelet op de artikelen 2.6.2, 2.6.5 en 2.6.6 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).