BESLUIT van 5 juli 2008, Stb. 2008, 288, houdende regels ter uitvoering van de Algemene douanewet (Algemeen douanebesluit). Inwerkingtreding: 1 augustus 2008 (Stb. 2008, 286).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 8 februari 2008, nr. DV2007/103 M, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 1:4, 1:19, 1:25, 1:28, 1:30, 3:1, 4:1, 9:5, 10:10 en 12:1 van de Algemene douanewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 april 2008, nr. W06.08.0054/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 2 juli 2008, nr. DV 2008-332U, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).