BESLUIT van 11 december 2008, Stb. 2008, 555, houdende regels inzake de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Besluit beëdigde tolken en vertalers). Inwerkingtreding: 1 januari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 juli 2008, nr. 5554808/08/6;
     Gelet op de artikelen 2, vierde en vijfde lid, 3, 4, vijfde lid, 8, vierde lid, 16, vierde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers;
     De Raad van State gehoord (advies van 20 augustus 2008, nr. W03.08.0302/II);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 4 december 2008, nr. 5576160;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).