BESLUIT van 27 oktober 2008, Stb. 2008, 461, houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid). Inwerkingtreding: 1 december 2008 (Stb. 2008, 482).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 mei 2008, kenmerk PG/ZP-2848098;
     Gelet op de artikelen 2, derde lid, 5, vierde lid, 6, derde lid, 15, tweede lid, 19, 49, eerste lid, en 62, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid;
     De Raad van State gehoord (advies van 23 juni 2008, nr. W13.08.0193/I);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2008, kenmerk DWJZ/SWW-2885172;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).