BESLUIT van 29 december 2008, Stb. 2008, 584, houdende vaststelling van een nieuw Mediabesluit (Mediabesluit 2008). Inwerkingtreding: 1 januari 2009 (Stb. 2008, 585).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2008, nr. WJZ/75071 (8238), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
     Gelet op de artikelen 2.23, tweede lid, 2.35, tweede lid, 2.70, onderdeel b, 2.71, vierde lid, 2.89, tweede lid, 2.93, 2.95, eerste lid, onderdeel a, 2.123, 2.136, eerste lid, 3.25, 5.1, eerste lid, 5.2, 6.24, tweede en derde lid, 6.27 en 8.20 van de Mediawet 2008;
     De Raad van State gehoord (advies van 10 december 2008, nr. W08.003330);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2008, nr. WJZ/88447 (8238), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).