BESLUIT van 25 maart 2009, Stb. 2009, 157, houdende regels betreffende de postale dienstverlening (Postbesluit 2009). Inwerkingtreding: 1 april 2009 (Stb. 2009, 156).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 november 2007, nr. WJZ 7137300;
     Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 15, zevende lid, 17, eerste lid, 29, vierde lid, en 65, tweede lid, van de Postwet 2009;
     De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2007, nr. W10.07.450/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2009, nr. WJZ/9054333;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).