BESLUIT van 7 januari 2009, Stb. 2009, 114, houdende bepalingen ter uitvoering van de Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba).¹ Inwerkingtreding: 1 mei 2009.

1. Redactie: ingevolge artikel 2.7, onderdeel D, van het Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen is het Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba met ingang van 10 oktober 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 3 november 2008, nr. C/2008027300, directie Juridische Zaken, sector wet- en regelgeving;
     Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 10, derde lid, van de Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba;
     De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 december 2008, nr. W07.08.0476/II/K);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 31 december 2008, nr. C2008033279;
     De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).