[Regeling van 7 april 2009, Stcrt. 2009, 75. Inwerkingtreding: 1 mei 2009 (Stb. 2009, 193)]

 

REGELING tot uitvoering van de Wet wegvervoer goederen (Regeling wegvervoer goederen)

7 april 2009/nr. CEND/HDJZ-2009/397 sector S&W
Hoofddirectie Juridische Zaken

     De Minister van Verkeer en Waterstaat;
     Gelet op de artikelen 1.1, 2.1, derde lid, onderdeel a en b, 2.2, 2.3, vierde en zevende lid, 2.6, 2.8, vierde lid, 2.11, derde en vierde lid, 2.13, tweede lid, onderdeel b, en derde lid, 4.1, tweede lid, en 4.3, tweede lid, van de Wet wegvervoer goederen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).