[Regeling van 5 april 2007, Stcrt. 2007, 75. Inwerkingtreding: 20 april 2007]

 

5 april 2007/nr. 2007-0000123517
DGV/DCB/Rb

     De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
     Gelet op artikel 6a, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).