BESLUIT van 30 september 2010, Stb. 2010, 381, houdende vaststelling van de grenzen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit grenzen openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Inwerkingtreding: 10 oktober 2010 (Stb. 2010, 389).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 augustus 2010, nr. 2010-0000561155, CZW/WSG;
     Gelet op artikel 4a van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 september 2010, nr. W04.10.0419/I);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2010, nr. 2010-0000628572;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).