[Regeling van 26 oktober 2010, Stcrt. 2010, 16993. Inwerkingtreding: 1 november 2010 (Stb. 2010, 726)]

 

REGELING van de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 oktober 2010, nr. 5673146/10/6, houdende de invoering van de Regeling griffierechten burgerlijke zaken (Regeling griffierechten burgerlijke zaken)

     De Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op de artikelen 4, derde lid, en 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken, 28, vijfde lid, en 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en 1 van het Besluit griffierechten burgerlijke zaken, juncto 12, vijfde lid, van het Besluit tarieven in strafzaken;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).