Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  STICHTING  ADMINISTRATIEKANTOOR  BEHEER  FINANCIňLE  INSTELLINGEN

Tekst zoals deze geldt op 21 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 19 mei 2011, houdende Wet stichting administratiekantoor beheer financiŽle instellingen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is voor het privaatrechtelijke beheer van tijdelijke overheidsinvesteringen in enkele Nederlandse financiŽle instellingen enige wettelijke voorzieningen, waaronder een wettelijke machtiging, te treffen voor de oprichting van een stichting administratiekantoor;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

de aandelen: de aan de stichting administratiekantoor ten titel van beheer overgedragen aandelen in de vennootschappen;

Onze Minister: Onze Minister van FinanciŽn;

stichting administratiekantoor: stichting administratiekantoor beheer financiŽle instellingen;

de vennootschappen: de in artikel 2 bedoelde vennootschappen.

Artikel 2

De stichting administratiekantoor voert in overeenstemming met de statuten en de administratievoorwaarden het privaatrechtelijke beheer over de deelnemingen van de Staat der Nederlanden in de vennootschappen ABN AMRO Group N.V., gevestigd te Amsterdam, ASR Nederland N.V., gevestigd te Utrecht, RFS Holdings B.V., gevestigd te Amsterdam en ABN AMRO Preferred Investments B.V., gevestigd te Amsterdam, alsmede in die vennootschappen die daartoe door Onze Minister worden aangewezen.

Artikel 3

1. Onze Minister wordt gemachtigd namens de Staat der Nederlanden de stichting administratiekantoor op te richten.

2. De stichting administratiekantoor heeft als doel:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x