[Regeling van 16 oktober 2012, Stcrt. 2012, 22168. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 546)]

 

REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 oktober 2012, nr. CZ-3131585, houdende nieuwe eisen inzake de ambulancezorg (Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op de artikelen 3, 7, 10 en 11 van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).