BESLUIT van 10 september 2013, Stb. 2013, 359, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit). Inwerkingtreding: 1 januari 2014.

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 januari 2011, nr. WJZ/11014240;
     Gelet op de artikelen 5, vijfde lid, 6, tweede lid, 10, tweede lid, 12a, derde lid, en 20 van de Warmtewet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 april 2011, nr. W15.11.0025/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 september 2013, nr. WJZ/13132674;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).