Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

             

 
vorige

 

WET  VERLENGING  ZITTINGSDUUR  GEMEENTERADEN  IN  GEMEENTEN  WAARVOOR  PER  1  JANUARI  2015  EEN  WIJZIGING  VAN  DE  GEMEENTELIJKE  INDELING  WORDT  BEOOGD

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014
Wet vervalt m.i.v. 1 januari 2019

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 6 november 2013 tot verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zittingsduur van de gemeenteraden van gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt voorgenomen te verlengen, teneinde te voorkomen dat in een kort tijdsbestek tweemaal verkiezingen van de leden van deze gemeenteraden worden gehouden;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt onder een herindelingsgemeente verstaan een gemeente waarvoor in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 een voorstel van wet tot wijziging van de gemeentelijke indeling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene regels herindeling is ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin voor die gemeente is voorzien in een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling.

Artikel 2

1. De verkiezing van de leden van de gemeenteraad in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x