[Regeling van 8 december 2015, Stcrt. 2015, 44671. Inwerkingtreding: 1 januari 2016 (Stb. 2015, 526)]

 

REGELING van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/208759, houdende regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Regeling taken meteorologie en seismologie)

     De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
     Gelet op de artikelen 3, tweede en derde lid, 4, tweede lid, en 6, zesde lid, van de Wet taken meteorologie en seismologie en de artikelen 5.13a, tweede en derde lid, en 5.14b, vierde lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).