Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

 

BESLUIT  WACHTTIJD  BIJZONDERE  ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 19 december 1991, houdende vaststelling van een wachttijd ten aanzien van aanspraken op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP-419 257;
     Gelet op artikel 6, zesde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176);
     Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad van 27 januari 1983, nr. SVV/1771, en van 24 mei 1984, nr. SVV/VERZ/12 726;
     De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, nr. W13.91 0496);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, DGVGZ/VMP/VVU-91698;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

1. Degene die, komend vanuit het buitenland, in Nederland is gaan wonen en als gevolg daarvan verzekerd is geworden in de zin van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten heeft gedurende de eerste twaalf maanden na het tijdstip waarop

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | AWBZ | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x