Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)

 

BESLUIT  GELIJKE  BEHANDELING

Tekst zoals deze geldt op 22 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 18 augustus 1994, houdende nadere omschrijving van gevallen waarin het geslacht bepalend is, van gevallen waarin het de bescherming van de vrouw betreft, van gevallen waarin uiterlijke kenmerken die samenhangen met het ras van een persoon bepalend zijn en van gevallen waarin de nationaliteit bepalend is

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 29 april 1994, nr. CW94/409, stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
     Gelet op artikel 2, zesde lid, van de Algemene wet gelijke behandeling;
     Gezien het advies van de Emancipatieraad (advies van 14 oktober 1993, nr. IV/06/93) en het advies van de Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid (advies van 5 oktober 1993, nr. 93/CMS/1621);
     De Raad van State gehoord (advies van 12 juli 1994, nr. W04.94.0238);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 augustus 1994, nr. CW94/851, stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen en Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

Als gevallen waarin het geslacht bepalend is, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet gelijke behandeling, alsmede waarin het de bescherming van de vrouw betreft, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van die wet, worden aangemerkt die gevallen die behoren tot één of meer van de volgende categorieën:

a. de toegang tot de beroepsactiviteiten en de hiervoor noodzakelijke opleidingen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend kan zijn;

b. de bescherming van de gezondheid alsmede

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Awgb | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x