Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Boek 7 Burgerlijk Wetboek (Boek 7 BW)

 

UITVOERINGSREGELING  PACHT

Tekst zoals deze geldt op 23 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2722, houdende vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen en wijziging van enkele regelingen in verband met de invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling pachtprijzen)

     De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
     Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op de artikelen 2, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 16, tweede lid, en 20, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, de vaststelling en invoering van titel 5 (Pacht) van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 58 van de Wet agrarisch grondverkeer en artikel 2 van het Besluit grondbankstelsel, de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, artikel 19 van de Landbouwwet en artikel 18, derde lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

     Besluit:

 

 

Hoofdstuk 1. Pachtprijzen

Artikel 1

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor land zonder woningen of andere opstallen:

a. is de hoogst toelaatbare pachtprijs per jaar per hectare, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, voor pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007, voor de onderscheiden pachtprijsgebieden de prijs die is vermeld in bijlage 1, onder A;

b. is het percentage, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, waarmee de tussen partijen op grond van een voor 1 september 2007 aangegane pachtovereenkomst geldende pachtprijs wordt gewijzigd, voor de onderscheiden pachtprijsgebieden het percentage dat is vermeld in bijlage 1, onder B.

Artikel 2

Met betrekking tot pachtovereenkomsten voor tuinland:

a. is de hoogst toelaatbare pachtprijs per jaar per hectare, bedoeld in artikel 11 in samenhang met artikel 2, eerste lid, van het Pachtprijzenbesluit 2007, voor pachtovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 september 2007, in Westelijk Holland Ä

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Boek 7 BW | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x