Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Oorlogswet voor Nederland (OWN)

 

INSTRUCTIE  VOOR  HET  MILITAIR  GEZAG

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 24 februari 1998, houdende vaststelling van de Instructie voor het militair gezag (Instructie voor het militair gezag)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 24 juni 1997, nr. 97M005051;
     Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland;
     De Raad van State gehoord (advies van 30 september 1997, nr. W01.97.0455);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 17 februari 1998, nr. 98M001839;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de wet: de Oorlogswet voor Nederland;

b. het militair gezag: de ingevolge artikel 4 van de wet aangewezen militaire gezagsdragers;

c. maatregel: voorschrift, beslissing, alsmede buitenwerkingstelling van een zodanige maatregel of daarin aangebrachte wijziging.

Paragraaf 2. Bepalingen jegens het militair gezag

Artikel 2

1. Het militair gezag oefent de in de wet aan het militair gezag toegekende bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Defensie.

2. Het militair gezag neemt de aanwijzingen van Onze Minister van Defensie in acht.

Artikel 3

1. Tenzij de omstandigheden dit niet toelaten, treft het militair gezag

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | OWN | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x