Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Pleegkinderenwet (PKW)

 

UITVOERINGSBESLUIT  PLEEGKINDERENWET

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 12 januari 1953, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Pleegkinderenwet (Stb. 1951, 595)

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie van 25 October 1952, 7e Afdeling A, nr. 2214, en van Binnenlandse Zaken van 31 October 1952, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken, nr. 3135;
     Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel c, 4 en 5 van de Pleegkinderenwet (Stb. 1951, 595), alsmede op artikel 461e van het Burgerlijk Wetboek;
     De Raad van State gehoord (advies van 25 November 1952, no. 28);
     Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 30 December 1952, 7e Afdeling A, nr. 2228 en van 3 Januari 1953, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken, nr. 3794;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

Van het toezicht ingevolge de bepalingen van de Pleegkinderenwet zijn vrijgesteld:

a. de kampen en internaten voor Sociale Jeugdzorg, welke beheerd worden door of onder toezicht staan van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

b. de ziekenhuizen, alsmede de sanatoria voor tuberculoselijders;

c. gezondheidskolonies, gesubsidieerd overeenkomstig de door Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vastgestelde voorwaarden ten behoeve van de kinderuitzending;

d. de internaten voor maatschappelijk onaangepaste minderjarigen, welke beheerd worden door en onder toezicht staan van Onze Minister van Maatschappelijk Werk;

e. de internaten voor de opleiding tot een geestelijk of godsdienstig-menslievend ambt;

f. de internaten, verbonden aan scholen, als bedoeld bij artikel 2 onder 1e, 2e en 3e van de Leerplichtwet.

Artikel 2

De woningen en inrichtingen, waarin een pleegkind wordt verzorgd en opgevoed, moeten zodanig gelegen en ingericht zijn, dat zij geen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Pleegkinderenwet | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x