Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Prijzennoodwet

 

AANWIJZINGSBESLUIT  NOODWETGEVING  VERKEER  EN  WATERSTAAT

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 28 september 2010, houdende aanwijzing van de autoriteiten, bedoeld in de artikelen 27 van de Vervoersnoodwet en 22 van de Havennoodwet alsmede actualisering van de aanwijzing krachtens artikel 16 van de Prijzennoodwet (Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Verkeer en Waterstaat)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 14 juli 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1006, sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
     Gelet op de artikelen 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet, 22, eerste lid, van de Havennoodwet en 16, tweede lid, van de Prijzennoodwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 17 augustus 2010, nr. W09.10.0351/IV);
     Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie van 22 september 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1309, sector AWW, Hoofddirectie Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder regionale dienst: regionale dienst van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, ingesteld door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat krachtens artikel 8 van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat.

 

Artikel 2

1. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet worden voor Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen de hoofdingenieur-directeuren van de regionale diensten, ieder voor het gezagsgebied van de regionale dienst waarvoor hij is aangesteld.

2. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet worden voor Onze Minister van Defensie aangewezen de regionale militaire commandanten, ieder voor het gezagsgebied waarvoor hij is aangesteld.

 

Artikel 3

1. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Havennoodwet worden voor Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Prijzennoodwet | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x