Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Rijkswet op de consulaire tarieven

 

REGELING  OP  DE  CONSULAIRE  TARIEVEN

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2003, nr. DJZ/BR-1003/2003, tot vaststelling van de tarieven voor consulaire dienstverlening (Regeling op de consulaire tarieven)

     De Minister van Buitenlandse Zaken;
     Gelet op artikel 1, tweede en derde lid, en artikel 4, tweede lid, van het Rijksbesluit op de consulaire tarieven, alsmede op artikel 3 van de Rijkswet op de consulaire tarieven;

     Besluit:

 

 

Artikel 1

De vergoeding die ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet op de consulaire tarieven is verschuldigd, bedraagt voor:

a. het afgeven van een grosse van, een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand: € 30,--;

b. het voltrekken van een huwelijk: € 433,–;

c. het opmaken van een notariële akte: € 265,–;

d. het afgeven van een grosse van, een afschrift van, of een uittreksel uit een notariële akte: € 30,–;

e. handelingen van vrijwillige rechtspraak: € 145,– per uur;

f. het horen of ondervragen van een getuige of deskundige in een burgerlijke zaak op last van de rechter in het Koninkrijk, daaronder begrepen het opmaken van een proces-verbaal: € 145,– per uur;

g. het opmaken van een laissez-passer voor een stoffelijk overschot of een certificaat ter begeleiding van een urn: € 60,–;

h. het opmaken van een consulaire verklaring omtrent een persoon betreffende gegevens die tot bewijs strekken: € 30,–;

i. het bemiddelen bij het oplossen van financiële en andere de belanghebbende betreffende problemen die verband houden met het verblijf in het buitenland: € 50,–;

j. het verlenen van een rijksvoorschot: € 50,–;

k. het bemiddelen bij een onderzoek naar het welzijn van een persoon, daaronder begrepen een onderzoek in geval van vermissing: € 120,– per uur;

l. het bemiddelen bij het achterhalen van of het doen van onderzoek naar een adres:

1°. het bemiddelen bij het achterhalen van een adres: € 52,50,

2°. het doen van onderzoek naar een adres: € 105,– per uur.

m. het verifiëren van een document of een persoonsgegeven:

1°. het verifiëren door uitsluitend een consulaire ambtenaar: € 52,50,

2°. het verifiëren door tussenkomst van een vertrouwenspersoon: € 222,50.

n. het bemiddelen bij

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x