Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Spellingwet

 

BESLUIT  BEKENDMAKING  SPELLINGVOORSCHRIFTEN  2005

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 januari 2006, nr. WJZ/2006/288(8182), houdende bekendmaking van spellingregels en een lijst van woorden betreffende de schrijfwijze van de Nederlandse taal waartoe het Comitι van Ministers op 25 april 2005 heeft beslist (Besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005)

     De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gezien de beslissing van 25 april 2005 van het Comitι van Ministers van de Nederlandse Taalunie betreffende de schrijfwijze van de Nederlands taal;
     Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Spellingwet;

     Besluit:

 

 

Artikel 1

Met ingang van 1 augustus 2006 geschiedt de schrijfwijze van de Nederlandse taal bij de in artikel 2 van de Spellingwet bedoelde overheidsorganen, bij de uit de openbare kas bekostigde onderwijsinstellingen en bij de examens waarvoor wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, volgens:

a.

de leidraad die is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit hoort, en

b.

de woordenlijst die ter inzage is gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiλn Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M.J.A. van der
Hoeven.

 

 

Bijlage behorende bij artikel 1, onderdeel a, van het Besluit bekendmaking spellingvoorschriften 2005

 

Leidraad

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Beginselen van de Nederlandse spelling

•

1.1 beginsel van de standaarduitspraak

•

1.2 beginsel van de gelijkvormigheid

•

1.3 beginsel van de etymologie

2. Klinkers

•

2.1 verenkeling van lange klinkers in een open lettergreep

•

2.2 verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep

•

2.3 /ee/ op het eind van een inheems woord

•

2.4 /ee/ op het eind van een Frans woord

•

2.5 ie of i?

•

2.6 oo voor ch

•

2.7 u voor w

•

2.8 gesloten lettergreep voor -aard, -aardig, -achtig

•

2.9 ei of ij?

•

2.10 au of ou?

3. Medeklinkers

•

3.1 k of c?

•

3.2 k of qu?

•

3.3 t of th?

•

3.4 s of z?

•

3.5 x of ks?

4. Accenttekens

•

4.1 vernederlandste Franse woorden

•

4.2 niet-aangepaste Franse woorden

5. Klemtoonteken en uitspraaktekens

•

5.1 klemtoonteken

•

5.2 uitspraaktekens

6. Los, aaneen of met een koppelteken?

•

6.1 woordgroep los

•

6.2 samenstelling en afleiding aaneen

•

6.3 samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken

•

6.4 afleiding – bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord

•

6.5 samenkoppeling met koppelteken

•

6.6 samenkoppeling in samenstelling

•

6.7 woordgroep in samenstelling

•

6.8 woordgroep of samenstelling?

•

6.9 aaneenschrijven van telwoorden

•

6.10 andere betekenis – anders geschreven

7. Klinkerbotsing

•

7.1 welke klinkers botsen?

•

7.2 hoe klinkerbotsing te vermijden?

•

7.3 schema

•

7.4 drie of meer opeenvolgende klinkerletters in ongelede woorden en afleidingen

•

7.5 uitzonderingen

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

•

8.1 hoofdregel

•

8.2 drie gevallen waarin we de hoofdregel niet toepassen

•

8.3 drie uitzonderingen op de hoofdregel

9. Afleiding met tussenletters -e- of -en-

•

9.1 afleiding zonder tussen-n

•

9.2 afleiding met -achtig, -dom of -schap

10. Samenstelling of afleiding met of zonder tussenletter -s-

•

10.1 hoorbare tussenklank

•

10.2 twee sisklanken

11. Werkwoorden

•

11.1 zoek de stam

•

11.2 tegenwoordige tijd

•

11.3 verleden tijd van regelmatige werkwoorden

•

11.4 voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden

•

11.5 verleden tijd van onregelmatige werkwoorden

•

11.6 voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden

•

11.7 gebiedende wijs

12. Engelse woorden in het Nederlands

•

12.1 Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los

•

12.2 vervoeging van Engelse werkwoorden

13. Speciale meervouden van zelfstandige naamwoorden

•

13.1 regelmatige meervoudsvormen

•

13.2 woorden die eindigen op een lange klinker

14. Bezitsvorm van zelfstandige naamwoorden

15. Verkleinwoorden

•

15.1 hoofdregel

•

15.2 grondwoord eindigt op lange klinker

•

15.3 grondwoord van Franse herkomst

•

15.4 grondwoord is initiaalwoord, letter, cijfer of symbool

16. Hoofdletters of kleine letters?

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Spellingwet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x