Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 

UITVOERINGSBESLUIT  KUSTWACHT  VOOR  ARUBA,  CURAÇAO  EN  SINT  MAARTEN  ALSMEDE  VOOR  DE  OPENBARE  LICHAMEN  BONAIRE,  SINT  EUSTATIUS  EN  SABA ¹

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 7 januari 2009, houdende bepalingen ter uitvoering van de Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel 2.7, onderdeel D, van het Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen is het Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba met ingang van 10 oktober 2010 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Uitvoeringsbesluit Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 3 november 2008, nr. C/2008027300, directie Juridische Zaken, sector wet- en regelgeving;
     Gelet op de artikelen 1, tweede lid, en 10, derde lid, van de Rijkswet Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba;
     De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 december 2008, nr. W07.08.0476/II/K);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 31 december 2008, nr. C2008033279;
     De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

§ 1. Algemeen

 

Artikel 1

1. In dit besluit wordt verstaan onder:

a. aangewezen opvarende: opvarende als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Rijkswet Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

b. niet-penetrerende munitie: munitie die is ontworpen om bij het treffen van een persoon niet het lichaam binnen te dringen;

c. officier van piket: functionaris die belast is met piketdienst;

d. ernstig misdrijf: misdrijf waarvoor in de strafwetgeving van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voorlopige hechtenis is toegelaten.

2. Onder het aanwenden van geweld wordt mede verstaan:

a. het dreigen met geweld;

b. het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen.

 

§ 2. Uiterlijke kentekenen van kustwachtschepen en kustwachtluchtvaartuigen

 

Artikel 2

1. Een kustwachtschip voert duidelijk kenbaar de volgende uiterlijke kentekenen:

a. het logo van de Kustwacht, dat op de romp wordt aangebracht;

b. de belettering «Coast Guard».

2. Een kustwachtluchtvaartuig voert duidelijk kenbaar de Koninkrijksvlag.

3. Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op kustwachtschepen en kustwachtluchtvaartuigen die kenbaar in gebruik zijn bij de krijgsmacht van het Koninkrijk.

 

§ 3. Algemene geweldbepalingen

 

Artikel 3

Het gebruik van een geweldmiddel ter uitvoering van de taken van de Kustwacht is uitsluitend toegestaan aan de commandant, onderscheidenlijk aan een aangewezen opvarende:

a. aan wie dat geweldmiddel rechtens is toegekend, en

b. die in het gebruik van dat geweldmiddel is geoefend.

 

Artikel 4

Indien de aangewezen opvarende onder leiding van een ter plaatse aanwezige commandant optreedt, gebruikt hij geen geweld dan na een vooraf gegeven uitdrukkelijke last

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x