Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000)

 

BESLUIT  VIDEOCONFERENTIE

Tekst zoals deze geldt op 24 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 8 mei 2006, houdende algemene eisen ten aanzien van het horen van personen per videoconferentie (Besluit videoconferentie)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 januari 2006, 5396943/06/1;
     Gelet op artikel 97 van de Vreemdelingenwet 2000;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 2006, nr. W03.06.0013/I);
     Gezien het nader rapport van 28 april 2006, nr. 5415979/06/6, van Onze Minister van Justitie en Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk I. Toepassing ingevolge het vreemdelingenrecht

Artikel 1

1. Het horen van een vreemdeling in een beroepsprocedure tegen een vrijheidsontnemende maatregel als bedoeld in de artikelen 94 en 96 van de Vreemdelingenwet 2000, kan per videoconferentie geschieden, waarbij een directe beeld- en geluidsverbinding tussen de betrokken personen totstandkomt.

2. De rechtbank beslist of van videoconferentie gebruik wordt gemaakt.

Hoofdstuk II. Toepassing ingevolge het strafrecht

Artikel 2

1. In de navolgende gevallen wordt geen gebruik gemaakt van videoconferentie:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Vw 2000 | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x