Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet belasting zware motorrijtuigen

 

UITVOERINGSBESLUIT  BELASTING  ZWARE  MOTORRIJTUIGEN

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 29 november 1995 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 6 februari 1995, nr. WV95/67 M, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;
     Gelet op artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 maart 1995, nr. W06.95.0055);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van FinanciŽn van 24 november 1995, nr. WV95/178 U, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

 

Artikel 1

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 15 van de Wet belasting zware motorrijtuigen.

 

Artikel 2

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. wet: Wet belasting zware motorrijtuigen;

b. belasting: belasting zware motorrijtuigen als bedoeld in artikel 2 van de wet;

c. motorrijtuig: zwaar motorrijtuig als bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van de wet.

 

Hoofdstuk II. Vrijstellingen

 

Artikel 3

Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt door defensie, indien voor die motorrijtuigen de artikelen 4, eerste lid, onderdeel a , en 37, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing zijn.

 

Artikel 4

1. Vrijstelling van belasting wordt verleend voor motorrijtuigen die uitsluitend worden gebruikt door de politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn, indien:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x