Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet belasting zware motorrijtuigen

 

UITVOERINGSREGELING  BELASTING  ZWARE  MOTORRIJTUIGEN

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van FinanciŽn;
     Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen;

     Besluit:

 

 

Artikel 1

Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 11, derde lid, artikel 14a, achtste lid, en artikel 18 van de Wet belasting zware motorrijtuigen.

 

Artikel 2

In deze regeling wordt onder wet verstaan: Wet belasting zware motorrijtuigen.

 

Artikel 3

1. Als aangiftepunten, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de wet, worden aangewezen:

a. het internationale digitale aangiftepunt op internetadres https://www.eurovignettes.eu;

b. de aangiftepunten opgenomen op een door mij bijgehouden lijst van aangiftepunten, te raadplegen op internetadres http://www.belastingdienst.nl.

2. Voor bedrijven die daarvoor een overeenkomst hebben afgesloten met de Belastingdienst wordt naast de aangiftepunten in het eerste lid als aangiftepunt, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de wet aangewezen het digitale aangiftepunt van de Belastingdienst op internetadres https://secure.eurovignet.nl/nluserportal/login.

 

Artikel 3a

1. Als station van inlading of station van uitlading als bedoeld in artikel 14a, tweede lid, onderdeel a, van de wet worden aangewezen de stations opgenomen op de door mij bijgehouden lijst van stations van in- en uitlading, te raadplegen op internetadres http://www.belastingdienst.nl.

2. Het verzoek om teruggaaf van belasting, bedoeld in artikel 14a, negende lid, van de wet, bevat de volgende gegevens:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x