Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet instelling schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk

 

REGELING  SCHULDREGISTERS  NEDERLANDSE  STAATSLENINGEN  2003

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van FinanciŽn van 17 december 2003, AGT2003-2237N, houdende bepalingen ter zake van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen 2003)

     De Minister van FinanciŽn;
     Gelet op artikel 1 van de Wet van 13 januari 1949, houdende instelling schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. J 23), en de artikelen 1 en 7 van de Wet van 30 november 1949, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. J 529);

     Besluit:

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. schuldregister: een register van leningen ten laste van de Staat der Nederlanden, waarin de uit die leningen voortvloeiende schulden aan rechthebbenden worden ingeschreven;

b. Agentschap: het Agentschap van het Ministerie van FinanciŽn te Amsterdam.

Artikel 2

1. De aflossing van een in een schuldregister ingeschreven schuld geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van de lening, waaruit de schuld voortvloeit.

2. Een aflossing wordt betaald door overboeking van het verschuldigde bedrag op ťťn door de rechthebbende opgegeven rekening, die bestemd is voor girale betaling.

Artikel 3

1. De rente wordt overeenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende lening vastgesteld op basis van het saldo van de ingeschreven schuld direct voorafgaand aan de renteverschijndag.

2. Rente wordt betaald onder aftrek van de in artikel 5 genoemde kosten door overboeking op de in artikel 2 genoemde rekening.

Artikel 4

Alle handelingen met betrekking tot aflossing en mutaties van de ingeschreven schulden kunnen uitsluitend geschieden in bedragen van de kleinst verhandelbare eenheid van die schuld of een veelvoud daarvan.

Artikel 5

1. Over elke inschrijving zijn op de verschijndagen van de rente aan het Agentschap kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend over de op basis van artikel 3, eerste lid, vastgestelde rente en belopen:

Ė 1,2% over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag Ä

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x