Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg

 

REGELING  GEBRUIK  BURGERSERVICENUMMER  IN  DE  ZORG

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 mei 2008, nr. MEVA/ICT-2838255, houdende regels omtrent het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg)

     De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel 10 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de artikelen 44 en 52, zevende lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de artikelen 86, 87, zesde lid, 88, vierde lid, en 89, zesde lid, van de Zorgverzekeringswet en de artikelen 3, 6, vierde lid, 19, 20, 21, 22, vijfde lid, 23, 24 en 30 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg;

     Besluit:

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. wet: Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg;

c. besluit: Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg;

d. NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm;

e. NEN 7510: NEN 7510 en de uitwerkingen daarvan in de NEN 7511 en de NEN 7512;

f. CIBG: agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

g. CPS-ZOVAR: het Certification Practice Statement van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg inzake toegangsmiddelen ten behoeve van zorgverzekeraars;

h. CPS-UZI-register: het Certification Practice Statement van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg inzake toegangsmiddelen ten behoeve van zorgaanbieders en indicatieorganen;

i. toegangsmiddel: toegangsmiddel als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van het besluit.

Artikel 2

De gegevensverwerking, bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de wet, in artikel 52, eerste, vierde en vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | de wet | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x