Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet op de orgaandonatie (Wod)

 

BESLUIT  DONORREGISTER

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 26 januari 1998, houdende regels met betrekking tot het donorformulier en het donorregister (Besluit donorregister)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 1997, DWJZ-U-971811, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
     Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;
     De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1998, nr. W13.97.0804);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1998, DWJZ-U-9898, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

    Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. donorformulier: het donorformulier, bedoeld in artikel 10 van de Wet op de orgaandonatie;

c. donorregister: het donorregister, bedoeld in artikel 10 van de Wet op de orgaandonatie.

Artikel 2

Het donorformulier bevat de in de bijlage opgenomen tekst. Onze Minister kan aan deze tekst instructies toevoegen met betrekking tot het invullen, dateren, ondertekenen en versturen, die voor de papieren versie en de elektronische versie van het formulier verschillend kunnen zijn.

Artikel 3

1. Ieder jaar stuurt Onze Minister na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene als bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die in het daaraan voorafgaande jaar de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt en van wie op het bepaalde tijdstip nog geen verklaring omtrent het verwijderen van organen in het donorregister is opgenomen.

2. Onze Minister stuurt jaarlijks na een na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip een donorformulier aan elke ingezetene, bedoeld in de Wet basisregistratie personen, die:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wod | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x