Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Nadere regelgeving
 
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo)

 

BESLUIT  TOESLAG  PREMIE  ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  WUBO  EN  WUV

Tekst zoals deze geldt op 25 juli 2014

 

 

 

 
BESLUIT van 31 augustus 2006, houdende vaststelling van de toeslag en het maximumbedrag van de toeslag voor de premie van verzekering tegen ziektekosten voor gerechtigden op basis van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2006, kenmerk OHW-U-2693908;
     Gelet op de artikelen 20, eerste en tweede lid, en 21, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de artikelen 14, tweede en derde lid, en 15, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;
     De Raad van State gehoord (advies van 2 augustus 2006, nr. W13.06.0304/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 augustus 2006, kenmerk OHW-U-2707908;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1

De toeslag, bedoeld in de artikelen 20, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 19401945 en de artikelen 14, tweede lid, en 15, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 19401945, wordt vastgesteld op:

a. 149,29 per maand voor de ongehuwde gerechtigde die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt;

b. 149,29 per maand voor de gehuwde gerechtigde die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot niet te zijnen laste komt;

c. 240,95 per maand voor de gehuwde gerechtigde die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt, indien de premie van verzekering tegen ziektekosten van de echtgenoot te zijnen laste komt;

d.

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | Wubo | alle wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x