Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
29-12-2005   Nieuwe regeling Stcrt. 2005, 249 Stcrt. 2005, 249

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2005/102687, houdende regels met betrekking tot het vervallen van de tweede maximeringsbepaling in de Toeslagenwet

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 44 van de Toeslagenwet, artikel 63 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 63 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Het op grond van artikel 44 van de Toeslagenwet bij ministeriƫle regeling te bepalen tijdstip wordt vastgesteld op:
a. 31 december

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.