Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Toeslagenwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  SAMENLOOP  TOESLAGEN  EX  ARTIKEL  16  TOESLAGENWET
 
 

18 december 1986, Stcrt. 1986, 248
Inwerkingtreding: 1 januari 1987
(T.a.v. art. 16 TW)

 

 

 

 
     De Sociale Verzekeringsraad;
     Overwegende, dat het wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de samenloop van toeslagen en voor het aanwijzen van de bedrijfsvereniging die de toeslag vaststelt en verstrekt;
     Gelet op artikel 16 van de Toeslagenwet (Stb. 1986, 562);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
In deze regeling wordt verstaan onder loondervingsuitkering: een uitkering of inkomensvoorziening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Toeslagenwet.

 

Art. 2.
Dit besluit is van toepassing op samenloop van loondervingsuitkeringen zowel bij één uitkeringsgerechtigde als bij gehuwden.

 

Art. 3.
Bij samenloop van loondervingsuitkeringen krachtens verschillende wetten wordt de toeslag

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Toeslagenwet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x