Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
28-12-2016 01-07-2015
art. 3:1b
01-01-2008
art. 1a
Wijziging Stb. 2016, 536 Stb. 2016, 536
01-07-2015   Wijziging Stb. 2015, 242 Stb. 2015, 242
01-03-2012   Wijziging Stb. 2012, 79 Stb. 2012, 80
01-06-2011 01-01-2011 Wijziging Stb. 2011, 258 Stb. 2011, 258
01-01-2010   Wijziging Stb. 2009, 595 Stb. 2009, 595
01-04-2008   Wijziging Stb. 2008, 71 Stb. 2008, 71
01-01-2008   Wijziging Stb. 2007, 526 Stb. 2007, 552
  Wijziging Stb. 2007, 526 Stb. 2007, 526
01-01-2006   Wijziging Stb. 2005, 690 Stb. 2005, 690
  Wijziging Stb. 2005, 628 Stb. 2005, 628
29-12-2005   Wijziging Stb. 2005, 620 Stb. 2005, 620
01-01-2005   Wijziging Stb. 2004, 738 Stb. 2004, 738
10-12-2004   Wijziging Stb. 2004, 624 Stb. 2004, 624
03-07-2002 01-12-2001 Wijziging Stb. 2002, 341 Stb. 2002, 341
01-01-2002   Wijziging Stb. 2001, 687 Stb. 2001, 682
  Wijziging Stb. 2001, 415 Stb. 2001, 415
01-01-2001   Wijziging Stb. 2000, 622 Stb. 2000, 622
01-09-2000   Wijziging Stb. 2000, 329 Stb. 2000, 329
01-10-1998   Wijziging Stb. 1998, 523 Stb. 1998, 544
01-01-1998   Wijziging Stb. 1997, 806 Stb. 1997, 806
07-05-1997 01-03-1997 Wijziging Stb. 1997, 100 Stb. 1997, 182
16-08-1996 01-07-1996 Wijziging Stb. 1996, 418 Stb. 1996, 418
01-01-1996 09-05-1994
art. 7:2j
01-09-1990
art. 7:2i
Wijziging Stb. 1995, 655 Stb. 1995, 655
01-01-1994   Wijziging Stb. 1993, 776 Stb. 1993, 777
  Wijziging Stb. 1993, 745 Stb. 1993, 745
28-06-1991 01-01-1990 Wijziging Stb. 1991, 319 Stb. 1991, 319
01-01-1991   Wijziging Stb. 1990, 655 Stb. 1990, 655
04-05-1990 01-01-1990 Wijziging Stb. 1990, 145 Stb. 1990, 145
01-01-1990   Wijziging Stb. 1991, 319 Stb. 1991, 319
  Wijziging Stb. 1990, 145 Stb. 1990, 145
  Wijziging Stb. 1989, 563 Stb. 1989, 563
01-01-1987 20-08-1988 Wijziging Stb. 1988, 367 Stb. 1988, 367
  Nieuwe regeling Stb. 1986, 659 Stb. 1986, 659

 

 

BESLUIT van 24 december 1986 tot vaststelling van regels als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet (Inkomensbesluit Toeslagenwet) ¹

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel E, van het Besluit van 22 februari 2012, Stb. 2012, 79, is het Inkomensbesluit Toeslagenwet met ingang van 1 maart 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet.

 

     WIJ BEATRIX, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 1986, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/VV/SVV/86/09223;
     Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet (Stb. 1986, 562);
     De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1986, nr. W12.86.0590);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1986, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/VV/SVV/86/10863;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Dit besluit is uitsluitend van toepassing op de persoon wiens dagloon of grondslag, vermeerderd met het inkomen uit arbeid of overig inkomen anders dan de loondervingsuitkering op grond waarvan aanspraak op toeslag wordt gemaakt, minder bedraagt dan het voor hem van toepassing zijnde norminkomen, bedoeld in artikel 2 van de Toeslagenwet.
-2. Het inkomen, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld zonder toepassing van artikel 7 van de Toeslagenwet.
-3. Artikel 8a, tweede lid, van de Toeslagenwet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het dagloon, bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 1a.
Dit besluit berust mede op artikel 8a, derde lid, van de Toeslagenwet.

 

Art. 2.
Voor de toepassing van artikel 8a, eerste lid, van de Toeslagenwet wordt met de loondervingsuitkering gelijkgesteld een aanvulling op de loondervingsuitkering op grond waarvan aanspraak op toeslag wordt gemaakt.

 

Art. 3.
-1. Voor de toepassing van artikel 8a, eerste lid, van de Toeslagenwet wordt met de loondervingsuitkering gelijkgesteld al het inkomen uit arbeid of overig inkomen van de persoon die aanspraak maakt op toeslag, indien die persoon:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.