Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

 
vorige

Toeslagenwet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  GELIJKSTELLING  LOONDERVINGSUITKERING  TOESLAGENWET
 
 

24 december 1986, Stb. 1986, 659
Inwerkingtreding: 1 januari 1987
(T.a.v. artt. 6:2 en 8a:3 TW)

 

 

 

 
BESLUIT van 24 december 1986 tot vaststelling van regels als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet (Inkomensbesluit Toeslagenwet)

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel E, van het Besluit van 22 februari 2012, Stb. 2012, 79, is het Inkomensbesluit Toeslagenwet met ingang van 1 maart 2012 voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet.

 

     WIJ BEATRIX, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 1986, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/VV/SVV/86/09223;
     Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet (Stb. 1986, 562);
     De Raad van State gehoord (advies van 15 december 1986, nr. W12.86.0590);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 1986, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/VV/SVV/86/10863;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Dit besluit is uitsluitend van toepassing op de persoon wiens dagloon of grondslag, vermeerderd met het inkomen uit arbeid of overig inkomen anders dan de loondervingsuitkering op grond waarvan aanspraak op toeslag wordt gemaakt, minder bedraagt dan het voor hem van toepassing zijnde norminkomen, bedoeld in artikel 2 van de Toeslagenwet.
-2. Het inkomen, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld zonder toepassing van artikel 7 van de Toeslagenwet.
-3. Artikel 8a, tweede lid, van de Toeslagenwet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het dagloon, bedoeld in het eerste lid.

 

Art. 2.
Voor de toepassing van artikel 8a, eerste lid, van de Toeslagenwet wordt met de loondervingsuitkering gelijkgesteld een aanvulling op de loondervingsuitkering op grond waarvan aanspraak op toeslag wordt gemaakt

 

Art. 3.
-1. Voor de toepassing van artikel 8a, eerste lid, van de Toeslagenwet wordt met de loondervingsuitkering gelijkgesteld al het inkomen uit arbeid of overig inkomen van de persoon die aanspraak maakt op toeslag, indien die persoon:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Toeslagenwet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x