Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

Wet werk en bijstand
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

UITVOERINGSREGELING  TIJDELIJKE  WET  PILOT  LOONDISPENSATIE
 
 

3 juni 2010, Stcrt. 2010, 8753
Inwerkingtreding: 9 juni 2010
Vervalt m.i.v. 1 januari 2013
(T.a.v. artt. 1:2, 3:2, 4:1, 5:2, 5:3 en 8 UT)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2010, nr. R&P/RPA/2010/10484, houdende nadere bepalingen ten aanzien van de uitvoering van een pilot met betrekking tot het toepassen van loondispensatie (Uitvoeringsregeling Tijdelijke wet pilot loondispensatie)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, tweede lid, 4, eerste lid, 5, tweede lid en derde lid, en 8 van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie;

     Besluit:

 

 

1.  Nadere bepalingen ten aanzien van de deelname

 

Art. 1. Verzoek tot deelname
Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente kan uiterlijk vier weken na de inwerkingtreding van deze regeling een verzoek tot deelname aan de pilot, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Tijdelijke wet pilot loondispensatie, indienen.

 

Art. 2. Tegemoetkoming uitvoeringskosten
-1. De tegemoetkoming in de vaste kosten bedraagt voor elke deelnemende gemeente

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Twpl | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x